همایش تجلیل از پیمانکاران برتر سال 95

مجمع عمومی سالیانه و تجلیل از پیشکسوتان با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت ساخت در سال 96