بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

تاریخچه سندیکا و انجمن شرکتهای ساختمانی ،تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان

 

در 50 سال قبل آقای مهندس حسن نوری به اتفاق تعدادی از پیمانکاران، به منظور حفظ و حمایت از منافع قانونی صنفی خود و رفع مشکلات و گرفتاریهای سامانه ی پیمانکاری بخصوص در سیستم اداری آن زمان، به فکر تشکیل سندیکا افتادند و پس از برگزاری جلسات متعدد و مشورت های فراوان، بالاخره در سال 1344 علیرغم مخالفتهای زیاد، با فعالیت و کوشش و جدیّت چند نفر از پیشگامان حرفه، ضمن هماهنگی با اداره کل کار و امور اجتماعی استان، اقدام به تأسیس سندیکای شرکتها و پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی استان اصفهان نموده که تحت شماره 456 در اداره ی مذکور به ثبت رسید و سندیکای مذکور رسماً شروع بکار نمود.

در ابتدای امر مخالفتهای زیادی با تشکیل و شروع بکار سندیکا شد، لکن با پشتکار و تلاش  بی وقفه ی آقای مهندس حسن نوری و چند نفر از مؤسسین سندیکا و به هزینه خود نهایتاً محل مناسبی برای دفتر سندیکا اجاره و فعالیت آن رسماً شروع گردید و به تدریج سازمانها و ادارات دولتی نیز این تشکّل صنفی را به رسمیت شناختند و مدیران شرکتها و پیمانکاران تدریجاً اقدام به عضویت خود نمودند و مسؤولین سندیکا نیز با همکاری اعضاء، اقدامات مؤثری انجام داده تا اینکه در سال 1349 از طرف اطاق اصناف به سندیکا اعلام گردید که بایستی این تشکّل صنفی تبدیل به اتحادیه شود.

پس از بحث ها و جلسات فراوان در هیأت مدیره و اینکه عضویت در اتحادیه ها اجباری می باشد طی اقداماتی سندیکا، تبدیل به اتحادیه ی شرکتهای ساختمانی و پیمانکاران گردید و طی سه سال فعالیت تحت نام اتحادیه به دلایلی، هیأت مدیره مصمّم شد که از زیر پوشش اطاق اصناف خارج شود و لذا سندیکا فعالیت خود را از ابتدای سال 1352 مجدداً شروع نمود و این جریان ادامه داشت تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و پس از تصویب قانون کار جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف وزارت کار و امور اجتماعی به کلیّه سندیکاها ابلاغ گردید که طبق ماده 131 قانون مذکور کلیه سندیکاها بایستی تبدیل به انجمن صنفی گردند.

لذا آقای مهندس حسن نوری با اخذ اساسنامه ی تشکیل انجمن های صنفی از وزارت کار و امور اجتماعی و بررسی آن و انجام اصلاحات و تغییرات ضروری طی جلسات متعدد اساسنامه نهایی را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره، در مجمع عمومی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1372 سندیکای قبلی تحت نام انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان اصفهان شروع به فعالیت نمود و تحت شماره 101 به عنوان اولین تشکّل کارفرمائی استان اصفهان در اداره کل کار و امور اجتماعی استان به ثبت رسید.

توضیحاً هیأت مدیره ی سندیکای شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان اصفهان طی 28 سال و انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان اصفهان طی 19 سال سابقه ی خود طبق وظایفی که در اساسنامه ها به عهده آنها گذاشته شده خدمات ارزنده ای در مقاطع و موارد مختلف به اعضاء ارائه نموده اند و این خدمات همچنان ادامه دارد. هم اکنون تعداد اعضای انجمن 1094 شرکت ساختمانی، تأسیساتی و راه سازی و 11 نفر پیمانکار شخص حقیقیمی باشد.

در جلسه ی مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی مورخ 13/4/91 اساسنامه ی جدید انجمن شامل 4 فصل و در 64 ماده و 27 تبصره و نیز آئین نامه ی عضویت به تصویب رسید و نام انجمن به انجمن شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان تغییر یافت. طبق اساسنامه ی جدید هم اکنون انجمن دارای 9 نفر اعضای اصلی هیأت مدیره، دو نفر عضو علی البدل و دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد.

 

دکتر مجید ابراهیم زاده- دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان