دبیر انجمن

 

جناب آقای مهندس حسن نوری

امور تشخیص صلاحیت و رتبه بندی

سرکار خانم لیلا رشتی اصفهانی

 

امور تشخیص صلاحیت و رتبه بندی

 

سرکار خانم  صدف نوری

 

امور اداری

 

سرکار خانم بهناز رضایی

 

امور اداری

 

 

جناب آقای حسین خدابخش

 

کار پرداز

 

جناب آقای صادقی